Geneza nazwiska GulbinowiczNazwiska niektórych klasyków literatury polskiej, takich, jak Adam Mickiewicz, Władysław Serokomla (prawdziwe Kondratowicz), Henryk Sienkiewicz - zrodził stereotyp o polskości określonych nazwisk. Na dodatek wiele nazwisk na - wicz, można spotkać u mieszkańców Polski. Jednak nawet powierzchowna analiza wskazuje na to, że początki ich wywodzą się z Białorusi.
    Nazwiska z końcówką - wicz (- jewicz, - ewicz, - owicz), typowe dla Białorusi , zarówno jak - cki lub - ow oraz - in dla Rosji.
    Koncentrację podobnych nazwisk można obserwować na terenie Podlasia ( za dawnych czasów teren ten należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego ) oraz Zachodniej Polsce ( teren zamieszkały przez przesiedleńców z Białorusi oraz Ukrainy w okresie powojennym )
    Słowo ,,gulbe" po litewsku znaczy łabędź, a więc musiało to być swoiste ,,łabędziewo". Nie wiemy, czy nazwę wsi nadali Litwini, czy też może jeszcze Jaćwingowie, bowiem nie wiemy , jak łabędź nazywał się po jaćwiesku.
    Końcówka - wicz oznacza ,, syn lub potomek kogo?". Tak potomkowie Ruryka stali się Rurykowiczmi, a Gedymina - Gedyminowiczami. Od Bogusza poszli Boguszewicze, od Konrada - Kondratowicze, od Mićki (=Dymitr) - Mickiewicze, od Sieńki (Siemiona) - Sienkiewicze, a od Gulbiny ( Łabędziowa ) - Gulbinowicz.
    Dzisiejsze znaczenie wyrazu ,,nazwisko" utrwaliło się na początku XIX wieku. Wcześniej wyraz ten znaczył tyle co obecne słowo ,,nazwa" i był używany w odniesieniu ludzi jak i roślin, rzeczy czy obiektów geograficznych.
    (Szajnocha w XIX wieku pisał, że miasta mają swoje nazwiska ). W średniowieczu, aż po wiek XVI w odniesieniu do człowieka używano takich wyrazów, jak ,,imię", ,,imiono", ,,miano", ,, przezwisko", (przydomek), ,,zwanie" (,,Jak go zwą?")
    Do końca XIX wieku nie było wyrazu określającego jednoznacznie pojęcie dziedzicznego nazwania człowieka, mieszano dzisiejsze pojęcia imienia, nazwiska, przezwiska i nazwania. Dopiero w XIX wieku ukształtowało się ostateczne, obecne znaczenie wyrazu ,,nazwisko", wtedy też zakończył się , trwający od początku XIX wieku proces kształtowania nazwisk.

    Odmiany nazwiska Gulbinowicz: Gulbinowicza, Gulbinowiczem, Gulbinowiczowi, Gulbinowiczu, Gulbinowiczach, Gulbinowiczami, Gulbinowiczom, Gulbinowiczów, Gulbinowiczowie, Gulbinowicze


  

   
 
     

odpowiedzialny za prowadzenie strony:
  
Wojciech Marek Gulbinowicz